(Emotional Freedom Techniques) EFT یا تکنیک آزاد سازی احساسی نوعی از روش‌های درمان آلترناتیو است که زیر بنای آن به طب سوزنی باز می‌گردد. این روش بیش از هر چیز با کتاب معروف یک مهندس دانشگاه استانفورد بنام گری کریگ به نام EFT hand book شناخته شده است که در سال 1990 انتشار یافت. در […]