دکتر پیمان بنکدار پزشک متخصص در طب فیزیک و توانبخشی، درمان اضطراب و استرس، گردن درد، کمردرد سردرد و میگرن. طب فیزیک و توانبخشی رشته ای از پزشکی تخصصی بالینی است که به بررسی، پیشگیری و درمان ناتوانی ها و معلولیت‌های فیزیکی می‌پردازد. استفاده از وسایل و مواد فیزیکی در درمان بیماریها پیشینه تاریخی بسیار […]
درمان اضطراب و استرس، گردن درد و کمردرد توسط دکتر پیمان بنکدار پزشک متخصص در طب فیزیکی و توانبخشی، درمان اضطراب و استرس، گردن درد، کمردرد سردرد و میگرن. طب فیزیک و توانبخشی رشته ای از پزشکی تخصصی بالینی است که به بررسی، پیشگیری و درمان ناتوانی ها و معلولیت‌های فیزیکی می‌پردازد. استفاده از وسایل […]