وسواس تعریف وسواس یا به عبارت دقیق‎تر، اختلال وسواسی-جبری (OCD)، با بروز افکار یا ترس‎های غیرمنطقی که شما را به رفتارهای تکراری وامی‎دارد شناخته می‎شود. افرادی که وسواس دارند ممکن از غیرمنطقی برودن افکار وسواسی خود آکاه باشند یا آن را درک نکنند. برخی حتی برای توقف آن‎ها یا نادیده گرفتنشان تلاش می‎کنند؛ اما این […]