کمک به بهبود عملکرد تحصیلی و موفقیت در امتحان:

کمک به بهبود عملکرد تحصیلی و موفقیت در امتحان:

یکی از بهترین حوزه‌هایی که متد آرامش فیزیکی می‌تواند کمک نماید. حوزه آموزش و تحصیلات است زیرا آرامش روانی و دوری از استرس و اضطراب یکی از بزرگترین ارکان موفقیت در تحصیل و آموزش است جالب است که روزبروز به میزان فشردگی رقابت آموزشی و تحصیل اضافه می‌شود و هر روز تعداد بیشتری از فرزندان ما بدنبال ارتقای سطح دانش تحصیلی خود هستند. این تمایل به رشد تحصیل باعث شده که فشار و استرس وارده به دانش آموزان هر روز اضافه‌تر شود. و این امر در طولانی مدت به رشد اضطراب عمومی می‌انجامد که خود از عوامل اُفت تحصیلی است و فشارهای خانواده – معلمین و جامعه به فرزندان ما برای اینکه بیشتر درس بخوانند و نمرات بهتری بگیرند آنچنان زیاد است که شانه‌های نحیف آنها تحمل این بار سنگین را ندارد و بسیاری از اوقات با افزاش اضطراب‌ درس و استرس در حین امتحان دچار تشویش خاطر و عدم تمرکز می‌شوند که به شکل موثری سبب افت کارایی و عدم موفقیت در کنکور و سایر امتحانات مهم می‌شود. بدیهی است در چنین حالتی کسب آرامش و دوری از استرس درس مقدم بر سایر روشها مثل اعمال فشار – یا معلم خصوصی و … است.

زیرا فرد مضطرب حتی در صورت داشتن دانش کافی نمی‌تواند موقع امتحان از دانسته‌های خود بهره بگیرد در بچه‌‌ها و محصلین معمولاً تجویز داروهای شیمیایی- روانپزشکی زیاد توصیه نمی‌شود و خانواده‌ها نیز از آن اکراه دارند. در این موارد متد آرامش فیزیکی یکی از روشهایی است که می‌تواند از تنش و استرس محصل بکاهد و به افزایش کارایی تحصیلی او کمک نماید.

به طور خلاصه آرامش با متد فیزیکی در موارد زیر به دانش‌آموزان و دانشجویان کمک می‌نماید.

  • کمک به ارتقای تمرکز و یادگیری
  • کمک به رهایی از اضطراب و دستپاچگی موقع امتحان
  • بهبود آرامش موقع مطالعه و در کلاس درس
  • پاک کردن احساسات منفی ناشی از شکست در امتحانات یا افت تحصیلی یا تحقیر در مقابل دیگران

بهبود اعتماد به نفس تحصیلی