هزینه های جلسات متد فیزیکی آرامش

جلسات روش درمانی آرامش با متد طب فیزیکی به شکل هفتگی برگزار می شود

و در بیشتر افراد بین 4 تا 7 جلسه کافیست. در موارد خاصی ممکن است جلسات بیشتری نیاز باشد.

در کسانی که داروی اعصاب مصرف می کنند. نیازی به قطع دارو نیست.

و با بهتر شدن علایم بیماری

دارو ها بتدریج از طریق پزشک تجویز کننده آن قطع می شوند.

هزینه هر جلسه نود هزار تومان است.در پایان جلسات رسید پرداخت هزینه تحت عنوانی که توسط

بیمه های مکمل قابل پرداخت باشد مثل فیزیوتراپی یا ورزش درمانی….ارائه می شود تا بیماران نگران تامین

هزینه درمان خود نباشند