نظرات بیماران در مورد روش فیزیکی آرامش

خانم ش .ف. بعد از فوت مادرم، در این چند سال گذشته، یک روز عمیقا شاد یا آرامش بخش رو احساس نکردم.
من درگذشته، انسانی مثبت، موفق، خوشبین به آینده با روابط اجتماعی بالا، پرتلاش و با انرژی بودم.
اعتماد به نفسم نابود شده بود و در زندگی احساسی ام به طور مداوم شکست می خوردم . روابطم با خانواده روز به روز تحمل ناپذیرتر می شد و برای حضور در سرکار و فعالیت اجتماعی هیچ انگیزه ای نداشتم. بدبین، منفی و ترسو شده بودم. رفتن پیش روانشناس و روانپزشک و خوردن دارو هم
بی نتیجه مانده بود.
در حال کنار آمدن با این تاریکی بودم که یکی از آشنایان که خودش پزشکه این روش درمانی و آقای دکتر رو به من معرفی کردن. در حدود چهار پنج جلسه خودم و زندگی اطرافم شروع به تغییر کرد. هنوز نوع عملکرد معجزه آسایEFT رو نمیدونم … اما تغییرات عجیب و مثبت رو هر روز در زندگی و افکارم شاهدم با توجه به اینکه ذهن همیشه منطقی من متعجب و درمانده از چرایی این تحولات.
من تا الان 90 درصد روزهامو با حال خوش و شادی و آرامش گذروندم و تنها دغدغه ذهنم اینه که ماندگاری این تکنیک همیشگی است یا دارای تاریخ انقضا..البته میدونم با این روش نگرانیم در این مورد هم قابل حل هستش!