متد فیزیکی آرامش چیست؟

روش متد فیزیکی آرامش راهی جدید برای کمک به بیماران در حوزه‌های ذهنی و احساسی است که با بکارگیری از روش‌های فیزیکی و دوری از روشهای دارویی و شیمیایی به کسب بهداشت و سلامت روانی فرد کمک می‌نماید. این روش ترکیبی از آکوپرشر – ماساژ ضربه‌ای یا همان (emotional freeclom Techniqne) EFT و بیورزونانس است روش درمان مزایایی مثل دوری از عوارض دارویی اثر بخشی سریع و بی‌خطر بودن دارد و در موارد تنش‌های عاطفی و احساسی کمک فراوانی می‌نماید. این روش زیر نظر متخصص طب فیزیکی انجام می‌شود و بیمار در منزل نیز تمرینات کمی را دنبال خواهد کرد.