رقابت در ورزش حرفه‌ای

رقابت در ورزش حرفه‌ای در سالیان اخیر بسیار شدید و تنگاتنگ شده است. و این رقابت شدید و دوره های طولانی مدت آماده سازی که اغلب دور از محیط سکونت و خانواده برقرار می‌شود و نیز تحمل برنامه‌های سنگین کاهش وزن – رژیم غذایی محدود – انضباط حرفه‌ای مستمر – تحمل فشار رسانه‌ها و فشردگی برنامه‌های مسابقات باشگاهی و البته در ایران مشکلات معیشت در حال حاضر ورزش را به صورت یکی از مشقت بارترین و سخت‌ترین مشاغل موجود در آورده است که بار سنگین استرس و اضطراب زیادی را به دوش ورزشکار وارد می‌کند مطالعات علمی ثابت کرده است که تحمل این استرس و اضطراب اثر مستقیمی روی عملکرد ورزشی فردر دارد و امروزه حفظ و ارتقای سلامت روانی و ورزشکاران یکی از اجزای اصلی برنامه‌های آماده سازی تیمهای ملی و باشگاه‌های بزرگ است.

بدیهی است، استفاده از روشهای دارویی و شیمیایی در ورزشکاران غیر قابل انجام است و باعث آسیب می‌شود لذا متد آرامش فیزیکی و EFT یکی از بهترین گزینه‌ها و سریع الاثرترین روشهای کسب آمادگی روانی است که با آموزش آن خود ورزشکار هم می‌‌تواند با تمرین روزانه آن سلامت و آمادگی روانی خود را حفظ نماید.