ایجاد آرامش با متد فیزیکی

آرامش: دستيابي به آرامش واقعي يكي از خواسته هاي هميشگي انسان بوده و هست و دراين راستا انسان در طول تاريخ تلاشها و رنج هاي بسياري را به جان دل پذيرفته است.
بي شك بخش وسيعي از تلاشهاي علمي بشر و كشف رازهاي ناگشوده جهان طبيعت به منظور دسترسي به امكاناتي بوده است كه آرامش و آسايش را براي انسان به ارمغان آورد .
ازسوي ديگر مطالعات آكادميك و تحقيقات روانشناسي پيرامون آرامش و اضطراب و عوامل و موانع آن بخش قابل توجهي از پژوهش هاي علوم انساني را به خود اختصاص داده است.
تلاش ما این است که با استفاده از روشهای فیزیکی و غیر دارویی سطح استرس و اضطراب شما را کم کنیم و به زندگی شما رنگ نشاط و سرور ببخشیم.

این روش ترکیبی از آکو پرشر یا طب فشاری ماساژ ضربه ای یا eft ورزش و کنترل تنفس است و توسط متخصص طب فیزیکی

به انجام میرسد.

متد فیزیک دستیابی به آرامش پنجره ای به سوی رهای ا اضطراب ها ترس ها و استرس است